تاپ خبر۲۴: تسهیلات تکمیل یا احداث ساختمان بانک سینا به منظور رونق بخش مسکن تسهیلات در قالب عقد مشارکت مدنی، جهت تکمیل یا احداث ساختمان پرداخت می کند. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک سینا مبلغ تسهیلات به ازای هر واحد مسکونی تا ۸۰ درصد قیمت تمام شده برآوردی طبق نظر […]

تاپ خبر۲۴: تسهیلات تکمیل یا احداث ساختمان

بانک سینا به منظور رونق بخش مسکن تسهیلات در قالب عقد مشارکت مدنی، جهت تکمیل یا احداث ساختمان پرداخت می کند.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک سینا مبلغ تسهیلات به ازای هر واحد مسکونی تا ۸۰ درصد قیمت تمام شده برآوردی طبق نظر کارشناس رسمی و بر اساس میزان ضوابط جاری بانک پرداخت می گردد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از شرایط و ضوابط این تسهیلات به شعب بانک سینا در سراسر کشور مراجعه نمایید.