تاپ خبر۲۴:مشتریان بانک صادرات ایران طی چهار ماهه اول سال ۹۲  تعداد۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار قبض خدمات شهری خود را از طریق ابزارهای الکترونیکی این بانک پرداخت کرده‌اند. این بانک به منظور تسهیل امور بانکی هموطنان با بسترسازی الکترونیکی توانسته است در ۴ ماهه اول سال ۹۲ بیش از ۲۱ میلیون قبض خدمات شهری […]

تاپ خبر۲۴:مشتریان بانک صادرات ایران طی چهار ماهه اول سال ۹۲  تعداد۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار قبض خدمات شهری خود را از طریق ابزارهای الکترونیکی این بانک پرداخت کرده‌اند.

این بانک به منظور تسهیل امور بانکی هموطنان با بسترسازی الکترونیکی توانسته است در ۴ ماهه اول سال ۹۲ بیش از ۲۱ میلیون قبض خدمات شهری را به صورت غیرحضوری دریافت نماید. علاوه بر قبوض پرداخت شده به صورت الکترونیکی تعداد ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار قبض نیز به صورت حضوری و توسط شعب دریافت شده‌اند.

بر اساس این گزارش مشتریان و هموطنان می­توانند از طریق درگاههای پرداخت الکترونیک شامل: خودپرداز، پایانه های فروش، اینترنت بانک و تلفن بانک نسبت به پرداخت قبوض خدمات شهری اقدام نمایند.

شایان ذکراست که بانک صادرات ایران با نصب ۳۹۶۰ دستگاه خودپرداز، ۳۸۰ هزار دستگاه پایانه فروش و ارائه خدمات الکترونیکی، ۶ دهه فعالیت در عرصه اقتصادی، اجتماعی و افتتاح بیش از ۴۹ میلیون و ۱۹۳ هزار حساب سپهری به عنوان بزرگترین بانک خصوصی کشور از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های الکترونیکی بسزایی در تحقق اهداف بانکداری نوین در کشور برخوردار می‌باشد.