تاپ خبر۲۴:بانک ملی ایران از ابتدای سال تا نیمه اسفندماه جاری، تعداد ۹۶۹ هزار و ۸۲۳ فقره انواع تسهیلات قرض الحسنه به مبلغ حدود ۱۸ هزار و ۷۰ میلیارد ریال پرداخت کرد. بیشترین تسهیلات قرض الحسنه پرداختی این بانک در مدت مذکور مربوط به ازدواج و تهیه جهیزیه بود که ۳۰۲ هزار و ۹۱ نفر، […]

تاپ خبر۲۴:بانک ملی ایران از ابتدای سال تا نیمه اسفندماه جاری، تعداد ۹۶۹ هزار و ۸۲۳ فقره انواع تسهیلات قرض الحسنه به مبلغ حدود ۱۸ هزار و ۷۰ میلیارد ریال پرداخت کرد.
بیشترین تسهیلات قرض الحسنه پرداختی این بانک در مدت مذکور مربوط به ازدواج و تهیه جهیزیه بود که ۳۰۲ هزار و ۹۱ نفر، تسهیلاتی به ارزش ۹ هزار و ۴۶۳ میلیارد و ۳۱۲ میلیون ریال دریافت کردند.
بانک ملی ایران در این مدت همچنین حدود ۳ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه کارگشایی ، نزدیک به ۲ هزار و ۵۲۵ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه خود اشتغالی، بالغ بر ۹۶۸ میلیارد ریال تسهیلات رفع احتیاجات ضروری و حدود ۳۴۵ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی پرداخت کرد.
پرداخت حدود ۸۵ میلیارد ریال تسهیلات تعمیر مسکن ، بیش از ۲۶ میلیارد ریال تسهیلات درمان و بیماری و بالغ بر ۳ میلیارد و ۷۹۰ میلیون ریال تسهیلات دانشجویان از دیگر تسهیلات قرض الحسنه پرداختی بانک ملی ایران در سال جاری بوده است.