تاپ خبر24: همراه اول برای نخستین بار در کشور از تکنیک پرتوسنجی به وسیله پرنده هدایت‌پذیر برای پایش چگالی توان امواج الکترومغناطیس در نقاط صعب‌العبور و بخش‌هایی که امکان دسترسی به آن ها نیست، استفاده کرد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، نظارت و پایش چگالی توان امواج ساطعه از تجهیزات مخابراتی و ایستگاه های پایه فرستنده و گیرنده موبایل، یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت میزان ِ پرتوگیریِ مردم از امواج الکترومغناطیسی موجود در هوای آزاد و تعمیم آن به فضای بسته است که ایمنی پرتوگیری آحاد جامعه را مطابق با الزامات ابلاغی اداره کل حفاظت در برابر اشعه در سطح ملی تضمین و همچنین از میزان پرتوگیری بیشتر از حدود مندرج در استاندارد ملی ایران – کد ۸۵۶۷ با عنوان پرتوگیری غیریونیزان، محافظت می کند.

اما با توجه به اینکه امکان پایش در تمامی نقاط، سطوح یا ارتفاعات وجود ندارد و انجام این کار هزینه های بسیاری در پی دارد، همراه اول برای نخستین بار در ایران در حوزه ارتباطات سیار از تکنیک «سامانه های پرنده در پرتوسنجی سایت های موبایل» با اخذ تمامی مجوزها استفاده کرد تا ضمن دور زدن موانع پیشین، امنیت خاطر را برای تمامی هموطنان نسبت به ایمنی تشعشعات ساطعه از تجهیزات مخابراتی فراهم آورد.

این تکنیک در قالب پروژه ای عملیاتی در ساختمان شیخ بهایی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و با حضور نمایندگان همراه اول شامل شخص مسئول پروانه سازمان انرژی اتمی ایران و مسئول فیزیک بهداشت پروانه، شرکت نقش اول کیفیت، شرکت دانش بنیان افرند تجارتِ رسا مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان) به اجرا گذاشته شد.

هدف اصلی از اجرای پروژه پرتوسنجی با سامانه پرنده «احراز ایمنی تشعشعی عموم مردم ساکن در طبقات فوقانی ساختمان ها و نقاط با دسترسی دشوار با حداکثر ارتفاع ۵۰ متر از سطح زمین» بود.

این تست و پایش که در مدت شش دقیقه طبق استاندارد ملی ایران با عنوان «حدود پرتوگیری غیرنونیزان» انجام شد به اندازه گیری مقدار متوسط مکانی – زمانی چگالی توان امواج الکترومغناطیسی ناشی از آنتن های منصوبه روی دکل پرداخت.