تاپ خبر۲۴: شرکت بورس کالای ایران در تابلوی الف بازار پایه فرا بورس پذیرش شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کالای ایران، هیات مدیره بورس کالا پس از برگزاری مجمع عمومی و فوق العاده این بورس در ۲۸ تیرماه که منجر به افزایش سرمایه از ۴۵۰ میلیارد به […]

تاپ خبر۲۴: شرکت بورس کالای ایران در تابلوی الف بازار پایه فرا بورس پذیرش شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کالای ایران، هیات مدیره بورس کالا پس از برگزاری مجمع عمومی و فوق العاده این بورس در ۲۸ تیرماه که منجر به افزایش سرمایه از ۴۵۰ میلیارد به ۹۰۰ میلیارد ریال شد، در راستای حمایت و حراست از منافع سهامداران حقیقی و روان تر شدن معاملات سهام ،تقاضای پذیرش در تابلوی الف بازار پایه فرا بورس را به هیات پذیرش ارائه نمود که این درخواست مورد پذیرش قرار گرفت.