تاپ خبر۲۴: افزایش پایانه های فروش بانک سینا به ۶۴ هزار دستگاه در راستای توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و همسویی با بانکداری نوین، پایانه های فروش بانک سینا به ۶۴ هزار دستگاه رسید. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک سینا، به منظور جلب رضایت مشتریان و صرفه جویی در وقت و […]

تاپ خبر۲۴: افزایش پایانه های فروش بانک سینا به ۶۴ هزار دستگاه

در راستای توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و همسویی با بانکداری نوین، پایانه های فروش بانک سینا به ۶۴ هزار دستگاه رسید.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک سینا، به منظور جلب رضایت مشتریان و صرفه جویی در وقت و هزینه هموطنان، تعداد پایانه های فروش بانک سینا به ۶۴ هزار دستگاه رسید.
بانک سینا در سال های اخیر گام های موثری را در راستای توسعه خدمات بانکداری الکترونیک برداشته است به طوری که اکنون یکی از متنوع ترین بانک های ارائه دهنده این خدمات در حوزه بانکداری الکترونیک کشور محسوب می شود.