تاپ خبر۲۴: در اقدامی داوطلبانه و در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و با هدف نجات زمین، کارکنان مدیریت شعب استان گلستان در پویش پاکسازی پارک جنگلی النگدره از زباله و آلودگی ها شرکت کردند. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ایران زمین : تعدادی از کارکنان شعب استان گلستان روز جمعه ۳۱ اردیبهشت […]

تاپ خبر۲۴: در اقدامی داوطلبانه و در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و با هدف نجات زمین، کارکنان مدیریت شعب استان گلستان در پویش پاکسازی پارک جنگلی النگدره از زباله و آلودگی ها شرکت کردند.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ایران زمین : تعدادی از کارکنان شعب استان گلستان روز جمعه ۳۱ اردیبهشت ۹۵ در اقدامی داوطلبانه و در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و با هدف نجات زمین در پویش پاکسازی پارک جنگلی النگدره از زباله و آلودگی ها شرکت کردند.
لازم به ذکر است جنگل النگدره به عنوان یکی از ۷ منطقه نمونه گردشگری کشور و همچنین پارک جنگلی شاخص شمال کشور انتخاب و معرفی شده است.