تاپ خبر۲۴: تعدادی از کارکنان و مشتریان بانک ایران زمین در استان همدان به همراه خانواده‌های خود بخشی از طبیعت را از زباله پاکسازی کردند. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ایران زمین: کارکنان بانک ایران زمین استان همدان به همراه مشتریان و اعضای خانواده های آنها با شعار “همین یک زمین را […]

تاپ خبر۲۴: تعدادی از کارکنان و مشتریان بانک ایران زمین در استان همدان به همراه خانواده‌های خود بخشی از طبیعت را از زباله پاکسازی کردند.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ایران زمین: کارکنان بانک ایران زمین استان همدان به همراه مشتریان و اعضای خانواده های آنها با شعار “همین یک زمین را داریم ” در دامن طبیعت حاضر شده و به سهم خود بخشی از زمین را از زباله‌ها پاکسازی کردند.
این اقدام خودجوش گامی نخست بود در راستای تحقق برنامه کلان بانک ایران زمین پیرامون ایفای مسئولیت اجتماعی با محوریت حفاظت از محیط زیست در سال ۱۳۹۵،کمپینی که با شعار ” همین یک زمین را داریم ” آغاز شده است.