تاپ خبر۲۴: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی(CRM) بازدید کرد و به عنوان یک پاسخگو به تعدادی از سئوالات بیمه شدگان پاسخ داد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکتر سید تقی نوربخش در جریان بازدید از مرکز ارتباطات مردمی این سازمان، با کاربران […]

تاپ خبر۲۴: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی(CRM) بازدید کرد و به عنوان یک پاسخگو به تعدادی از سئوالات بیمه شدگان پاسخ داد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکتر سید تقی نوربخش در جریان بازدید از مرکز ارتباطات مردمی این سازمان، با کاربران این مرکز به گفتگو پرداخت و در جریان نحوه پاسخگویی به سئوالات تلفنی بیمه شدگان قرار گرفت.

در بازدید دکتر سید تقی نوربخش از مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی، مهندس علی ظفر زاده، عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، محمدحسن زدا و دکترمحمدعلی همتی، معاونان فنی و درآمد و درمان سازمان تامین اجتماعی نیز حضور داشتند.

همچنین محمد حسن زدا معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی نیز در جایگاه پاسخگویان مرکز ارتباطات مردمی این سازمان قرار گرفت و به سئوالات تعدادی از تماس گیرندگان پاسخ داد.

گفتنی است، بیمه شدگان، مستمری بگیران، کارفرمایان و سایر گروه ها در تماس با شماره تلفن ١۴٢٠ مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی، می توانند پاسخ سئوالات خود را دریافت کنند.

در این مرکز سئوالات بیمه شدگانی که نیاز به پیگیری دارد، پس ازبررسی های به عمل آمده، پاسخ از طریق پیامک یا پست الکترونیکی به اطلاع آنها خواهد رسید.