تاپ خبر۲۴:​بانک صادرات ایران از ابتدای سال تاکنون با مدیریت صحیح و مطلوب نقدینگی، هیچ اضافه برداشتی از حساب بانک مرکزی نداشته و وضعیت حساب این بانک نزد بانک مرکزی مثبت و مطلوب است.  به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، یکی از مشکلات و چالشهایی که مبتلا به شبکه […]

تاپ خبر۲۴:​بانک صادرات ایران از ابتدای سال تاکنون با مدیریت صحیح و مطلوب نقدینگی، هیچ اضافه برداشتی از حساب بانک مرکزی نداشته و وضعیت حساب این بانک نزد بانک مرکزی مثبت و مطلوب است.

 به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، یکی از مشکلات و چالشهایی که مبتلا به شبکه بانکی شده موضوع اضافه برداشت از حساب بانک مرکزی است که این امر باعث ایجاد هزینه برای بانک ها، افزایش حجم نقدینگی کشور و در نهایت دامن زدن به تورم می شود.
بر اساس این گزارش این بانک با در نظر گرفتن عواقب و پیامدهای منفی که بر مقوله اضافه برداشت ها مترتب است از ابتدای سال با اتخاذ تدابیر و راهکارهای هدفمند و موثر نه تنها اضافه برداشتی از حساب بانک مرکزی نداشته بلکه موفق به بهبود وضعیت حساب خود نیز نزد آن بانک شده است.
شایان ذکر است در ادامه موفقیت و دستاوردهای کسب شده این بانک، از سوی نشریه معتبر بنکر که هر ساله گزارش های مالی بانک را بررسی و ارزیابی می نماید بانک صادرات را به عنوان برترین بانک در میان بانک های کشور معرفی کرده است که این انتخاب و موفقیت، بیانگر توانمندی و ظرفیت عظیم این بانک مردمی و خوشنام است.
گفتنی است بانک متبوع به مناسبت هفته دولت و در راستای ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای مشتریان و متقاضیان خدمت جدیدی را با عنوان« طرح سه منظوره» که شامل  افتتاح حساب جاری، پرداخت تسهیلات و ارایه خدمات تشویقی (طرح ستارگان سپهر) به دارندگان حسابهای جاری است در قالب این طرح ارایه کرده است.