تاپ خبر۲۴: مقامات بلند پایه ایران و پاکستان برای اجرای قرارداد خرید و فروش گاز میان دو کشور مذاکراتی داشته¬اند، اما انجام هر گونه توافق تازه در این زمینه صحت ندارد. اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، ضمن تاکید بر اهمیت قرارداد خرید و فروش گاز میان ایران و پاکستان و عزم مسئولان دو طرف […]

تاپ خبر۲۴: مقامات بلند پایه ایران و پاکستان برای اجرای قرارداد خرید و فروش گاز میان دو کشور مذاکراتی داشته¬اند، اما انجام هر گونه توافق تازه در این زمینه صحت ندارد.
اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، ضمن تاکید بر اهمیت قرارداد خرید و فروش گاز میان ایران و پاکستان و عزم مسئولان دو طرف بر اجرای این قرارداد در زمان تعیین شده، گزارش¬های اخیر برخی رسانه¬ها را مبنی بر انجام توافق¬های تازه در این زمینه تکذیب می¬کند.
این در حالی است که آقای شاهد خاقان عباسی وزیر محترم انرژی پاکستان نیز انتساب خبرهایی را مبنی بر توافق¬های جدید در اجرای خط لوله گازی میان دو کشور تکذیب کرده¬اند.