تاپ خبر۲۴: یک مقام وزارت اقتصاد نسبت به ادعای یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون انتصابات درون این وزارتخانه واکنش نشان داد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از شادا ، به دنبال ادعای یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر برخی دخالتهای بیرونی در انتصابات وزارت اقتصاد، رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی آن وزارتخانه […]

تاپ خبر۲۴: یک مقام وزارت اقتصاد نسبت به ادعای یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون انتصابات درون این وزارتخانه واکنش نشان داد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از شادا ، به دنبال ادعای یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر برخی دخالتهای بیرونی در انتصابات وزارت اقتصاد، رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی آن وزارتخانه موضوع مذکور را تکذیب کرد.
سید مالک حسینی با بیان اینکه در روزهای اخیر یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رسانه ها مدعی شده است عواملی خارج از وزارت امور اقتصادی و دارایی در انتصابات این وزارتخانه از جمله انتصاب چند ماه پیش رییس سازمان امور مالیاتی و سایر جابجایی ها در آن سازمان دخیل بوده و نقش داشته اند، ضمن تکذیب صریح این ادعا گفت: رییس کنونی سازمان امور مالیاتی کشور از درون مجموعه وزارتخانه با پیشنهاد وزیر اقتصاد و رای قاطع اعضای هیات دولت به گونه ای که حتی یک رای ممتنع یا مخالف نداشته انتخاب شده و ادعای مطروحه مبنا و وجهی از واقعیت ندارد.
وی تاکید کرد وزارت اقتصاد ارتباط فعال و مثبتی با نمایندگان محترم مجلس دارد و برای تقویت این همکاری ها از طرح دیدگاه ها و ارایه پیشنهادات سازنده ایشان استقبال میکند.