تاپ خبر۲۴: بانک ملی ایران طی ده ماهه امسال ۸۸۰۰ میلیارد ریال از شرکت ها واملاک خود را واگذار کرد. دکتر عبدالناصر همتی با بیان این مطلب اعلام کرد: بانک ملی ایران در اجرای سیاست های دولت و تأکیدات بانک مرکزی از اول سال تا پایان دی ماه، معادل ۷۵۰۰ میلیارد ریال از سهام و […]

تاپ خبر۲۴: بانک ملی ایران طی ده ماهه امسال ۸۸۰۰ میلیارد ریال از شرکت ها واملاک خود را واگذار کرد.

دکتر عبدالناصر همتی با بیان این مطلب اعلام کرد: بانک ملی ایران در اجرای سیاست های دولت و تأکیدات بانک مرکزی از اول سال تا پایان دی ماه، معادل ۷۵۰۰ میلیارد ریال از سهام و مالکیت مجموعه شرکت های وابسته به خود را واگذار کرده است.
وی افزود: در این مدت علی رغم چندین بار مزایده فروش املاک، صرفا ۱۳۰۰ میلیارد ریال از املاک مازاد بانک ملی ایران به فروش رسیده است.
مدیر عامل بانک ملی ایران ابراز امیدواری کرد با رونق گرفتن بازار سرمایه و ساختمان، میزان واگذاری های بانک ملی ایران افزایش بیشتری داشته باشد.