تاپ خبر۲۴: واگذاری های حوزه سهام و اموال مازاد شرکت های تابعه بانک ملی ایران از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه معادل سه برابر فروش سال گذشته بوده است. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک در پنج ماه ابتدای امسال ۲۶ هزار و ۱۳۲ میلیارد ریال از حوزه […]

تاپ خبر۲۴: واگذاری های حوزه سهام و اموال مازاد شرکت های تابعه بانک ملی ایران از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه معادل سه برابر فروش سال گذشته بوده است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک در پنج ماه ابتدای امسال ۲۶ هزار و ۱۳۲ میلیارد ریال از حوزه سهام و اموال مازاد شرکت های تابعه خود را تعیین تکلیف کرده است.
بانک ملی ایران در سال گذشته نیز بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال از اموال مازاد خود را واگذار کرده و بر اساس گزارش اهم عملکرد و دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیشتاز فروش اموال مازاد در سال ۹۸ بوده است.
تعیین تکلیف اموال مازاد بانک ها در راستای عمل به مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است و این بانک با توجه به سیاست های کلی دولت و تاکیدات رییس جمهوری در تسریع روند واگذاری اموال و املاک مازاد بانک ها، واگذاری املاک ملکی و تملیکی و سهام شرکت های تابعه خود را به طور جد در دستور کار دارد.