تاپ خبر۲۴:سخنگوی طرح خرید تضمینی گندم از واریز ۲۱ هزار میلیارد ریال طلب گندم کاران توسط بانک سپه خبر داد. سخنگو و مدیر پروژه خرید تضمینی گندم و برنج بانک سپه گفت: از ابتدای فصل خرید تاکنون بیش از سه میلیون تن گندم از کشاورزان ۲۹ استان کشور به ارزش حدود ۲۲هزار میلیارد ریال خریداری […]

تاپ خبر۲۴:سخنگوی طرح خرید تضمینی گندم از واریز ۲۱ هزار میلیارد ریال طلب گندم کاران توسط بانک سپه خبر داد.
سخنگو و مدیر پروژه خرید تضمینی گندم و برنج بانک سپه گفت: از ابتدای فصل خرید تاکنون بیش از سه میلیون تن گندم از کشاورزان ۲۹ استان کشور به ارزش حدود ۲۲هزار میلیارد ریال خریداری شده است.
وی با بیان اینکه در سال جاری تاکنون نسبت به کل میزان خرید در سال گذشته شاهد رشد ۵۰ درصدی بوده ایم، افزود: در حال حاضر حدود بیست و یک هزار میلیارد ریال به حساب کشاورزان واریز شده و مابقی مطالبات این عزیزان به مجرد تامین وجه از سوی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مجری طرح، به حساب های مربوط واریز خواهد شد.
وی افزود: به جهت رفع دغدغه خاطر کشاورزان در دریافت وجوه خود و نیز تسریع در امور پرداخت ها با حمایت و مساعدت هیات مدیره بانک سپه اعتباری معادل یکهزار میلیارد ریال از منابع داخلی بانک در دو مرحله در اختیار شرکت قرار داده شده است.
دارایی با اشاره به اینکه این میزان خرید طی حدود ۴۱۶ هزار محموله در ۵۸۰ مرکز خرید انجام شده افزود: بیشترین میزان خرید در استان های خوزستان، فارس و گلستان به ترتیب با حدود ۷۲۰، ۵۸۵ و ۳۶۷ هزار تن و کمترین میزان آن در استان های البرز و چهارمحال و بختیاری به ترتیب با ۲۹ و ۸۲۱ تن صورت پذیرفته است.