تاپ خبر۲۴: بانک گردشگری و انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران تفاهم نامه ای به منظور همکاری متقابل امضا نمودند. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک گردشگری این تفاهم نامه که به امضای علی اصغر سفری مدیر عامل بانک و مجید موافق قدیری رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور […]

تاپ خبر۲۴: بانک گردشگری و انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران تفاهم نامه ای به منظور همکاری متقابل امضا نمودند.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک گردشگری این تفاهم نامه که به امضای علی اصغر سفری مدیر عامل بانک و مجید موافق قدیری رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران رسید دو طرف تاکید کردند تا با حمایت و تعامل دوجانبه زمینه همکاری بیشتر را فراهم سازند.

بر اساس این گزارش در این تفاهم نامه مقرر شد تا بانک با حمایت از بخش تولید و بازرگانی شرکتهای عضو انجمن به تسهیل صادرات آنها نیز کمک نماید. انجمن صنایع دام ، طیور و آبزیان ایران نیز متعد شد تا با پذیرفتن بانک گردشگری به عنوان بانک همراه با مجموعه انجمن و استفاده از خدمات آن از بانک گردشگری حمایت کند.