تاپ خبر۲۴:در دیدار دکتر اسحق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و خانم “فرشمیت” رئیس کتابخانه مجلس فدرال آلمان بر گسترش همکاری های فی مابین تاکید شد. در این دیدار دکتر صلاحی و خانم فرشمیت رئیس کتابخانه مجلس فدرال آلمان به رایزنی در خصوص تبادل تجربیات و ارائه راهکار برای همکاری های بیشتر […]

تاپ خبر۲۴:در دیدار دکتر اسحق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و خانم “فرشمیت” رئیس کتابخانه مجلس فدرال آلمان بر گسترش همکاری های فی مابین تاکید شد.
در این دیدار دکتر صلاحی و خانم فرشمیت رئیس کتابخانه مجلس فدرال آلمان به رایزنی در خصوص تبادل تجربیات و ارائه راهکار برای همکاری های بیشتر طرفین در خصوص رقمی سازی منابع و خدمات به مراجعان پرداختند.
هم چنین رئیس کتابخانه ملی از تالار کتابخانه، مرکز پژوهش و آرشیو مجلس فدرال آلمان بازدید کرد. کتابخانه مجلس فدرال آلمان دارای یک میلیون و چهارصد هزار جلد کتاب و ۸ هزار عنوان مجلات تخصصی است که تعداد ۱۹۴۰ عنوان از منابع آن به موضوع ایران مرتبط می شود. تعداد ۱۱۶۹ سند، ۷۵۰ عنوان کتاب و ۴۹۱ عنوان مقاله از جمله این منابع هستند.
گفتنی است این کتابخانه که در جنگ دوم جهانی از بین رفته بود، از سال ۲۰۰۴ دیجیتال سازی منابع را آغاز کرده و تنها نمایندگان مجالس فدرال و ایالتی، کارکنان، پژوهشگران و اساتید دانشگاه می توانند از منابع آن استفاده کنند. هم چنین وب سایت این کتابخانه امکان جستجوی منابع را برای کاربران فراهم می کند.