تاپ خبر۲۴:در سومین قسمت برنامه ” پژواک” به سوالات شما درباره همراه بانک پاسخ داده خواهد شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، ساعت ۱۵ روز سه شنبه ۱۱ آبان ماه  سومین برنامه “پژواک” به موضوع همراه بانک خواهد پرداخت و کارشناسان به طور مستقیم از طریق صفحه رسمی اینستاگرام این بانک به آدرس Bankmelli1307 پاسخگوی سوالات کاربران خواهند بود.

مشتریان و استفاده کنندگان از این خدمت  می توانند همزمان در برنامه زنده ای که پخش خواهد شد سوالات خود را مطرح کرده و پاسخ آن را از کارشناس بانک دریافت نمایند.

گفتنی است بانک ملی ایران در برنامه ” پژواک” که سه شنبه هر هفته در صفحه اینستاگرام بانک پخش می شود با حضور کارشناسان متخصص بانکی به سوالات مشتریان و کاربران در خصوص موضوع هفته پاسخ می دهد.