تاپ خبر۲۴: رئیس واحد تعمیرات خط منطقه شمالغرب از تسطیح وآزاد سازی هشت کیلومتر در مسیر خط ۱۴ و ۱۶ اینچ ابهر- زنجان خبر داد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران منطقه شمالغرب ، مجتبی کریمی گفت: این تسطیح و آزاد سازی مسیر تا کیلومتر ۲۷۶ […]

تاپ خبر۲۴: رئیس واحد تعمیرات خط منطقه شمالغرب از تسطیح وآزاد سازی هشت کیلومتر در مسیر خط ۱۴ و ۱۶ اینچ ابهر- زنجان خبر داد.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران منطقه شمالغرب ، مجتبی کریمی گفت: این تسطیح و آزاد سازی مسیر تا کیلومتر ۲۷۶ مسیر ابهر- زنجان انجام گرفته است.
وی در خصوص آزاد سازی این مسیر افزود: در کیلومتر ۲۷۶ روبروی کارخانه کریستال سازی مسیر خط لوله توسط این کارخانه آسفالت شده بود که با تخریب و برداشتن آسفالت مورد نظر گرده ماهی خطوط لوله احیا شده و مسیر فوق الذکر به حالت اولیه بازگردانده شد.
رئیس واحد تعمیرات خط منطقه شمالغرب تصریح کرد: در مسیر فوق همچنین رفع تجاوز از زمین های کشاورزی همجوار با خطوط لوله صورت گرفت.