تاپ خبر۲۴:چهارشنبه هشتم آبان ماه سال جاری، برای هشتمین سال، «ما به التفاوت سود قطعی» سال ۱۳۹۱(مازاد برسودعلی الحساب پرداختی) به حساب سپرده گذاران «بانک کارآفرین» واریز می شود. برای هشتمین سال، به پاس قدردانی از اعتماد بی شائبۀ مشتریان وسپرده گذارن، به سپرده هایی که در سال ۱۳۹۱ مجموع «سودعلی الحساب پرداختی و مابه […]

تاپ خبر۲۴:چهارشنبه هشتم آبان ماه سال جاری، برای هشتمین سال، «ما به التفاوت سود قطعی» سال ۱۳۹۱(مازاد برسودعلی الحساب پرداختی) به حساب سپرده گذاران «بانک کارآفرین» واریز می شود.
برای هشتمین سال، به پاس قدردانی از اعتماد بی شائبۀ مشتریان وسپرده گذارن، به سپرده هایی که در سال ۱۳۹۱ مجموع «سودعلی الحساب پرداختی و مابه التفاوت سود قطعی» به آنها از سقف ۲۲٫۰۵۹ درصد فراتر نرود، به میزان ۲٫۰۵۹ درصد مابه التفاوت سود قطعی پرداخت می شود.
پرداختِ مابه التفاوت سود قطعی به سپرده های سال ۱۳۹۱ سپرده گذاران، نتیجه سپرده گذاری مطمئن و سودآورِ مشتریان، رعایتِ اصول بانکداری اسلامی و تقسیم سودِ حاصل از عقود اسلامی و به کارگیری مطلوب و مناسب سرمایه های مشتریان و سپرده گذاران در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور و اشتغال زایی و کارآفرینی است.
گفتنی است این بانک در ۷ دوره قبل نیز مابه التفاوت سود قطعی(مازاد بر سود علی الحساب) سپرده ها را به حساب مشتریان و سپرده گذاران پرداخت کرده است. مشتریان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به شعب بانک مراجعه کنند.