تاپ خبر۲۴: هزینه اینترنت برخی مشترکان همراه اول که بخاطر بروزرسانی سامانه‌ها و درگاه‌های ارتباطی به‌صورت آزاد محاسبه شده بود، عودت شد. سیدیاسر رایگانی مدیرکل ارتباطات و سخنگوی همراه اول: باتلاش شبانه‌روزی همکارانم در همراه اول هزینه اینترنت آزاد مشترکین عزیز به‌صورت شارژ یا بستانکاری در قبوض عودت داده شد. از همراهی شما سپاسگزاریم.

تاپ خبر۲۴: هزینه اینترنت برخی مشترکان همراه اول که بخاطر بروزرسانی سامانه‌ها و درگاه‌های ارتباطی به‌صورت آزاد محاسبه شده بود، عودت شد.

سیدیاسر رایگانی مدیرکل ارتباطات و سخنگوی همراه اول: باتلاش شبانه‌روزی همکارانم در همراه اول هزینه اینترنت آزاد مشترکین عزیز به‌صورت شارژ یا بستانکاری در قبوض عودت داده شد.
از همراهی شما سپاسگزاریم.