تاپ خبر۲۴:هیئت مدیره بانک ایران زمین با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سید محسن هاشمی را به عنوان مدیرعامل این بانک انتخاب کرد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین؛ با تصویب هیئت مدیره بانک ایران زمین و تأیید بانک مرکزی، سیدمحسن هاشمی به سمت مدیرعاملی این بانک انتخاب […]

تاپ خبر۲۴:هیئت مدیره بانک ایران زمین با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سید محسن هاشمی را به عنوان مدیرعامل این بانک انتخاب کرد.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین؛ با تصویب هیئت مدیره بانک ایران زمین و تأیید بانک مرکزی، سیدمحسن هاشمی به سمت مدیرعاملی این بانک انتخاب شد.
هاشمی علاوه‌بر مشاغل مدیریتی و اجرایی در شرکت‌ها و مؤسسات مختلف، عضویت در هیئت مدیره بانک‌های صادرات ایران و ایران زمین، تدریس در دانشکده علوم اقتصادی و دارایی و مؤسسه عالی علوم بانکی را در سوابق خدمتی خود دارند.
همچنین هیئت مدیره بانک از همکاری و زحمات آقای سیدکمال سیدعلی تقدیر و تشکر نمود.