تاپ خبر۲۴:بانک ملی ایران در حالی چند روز دیگر ۸۵ ساله می‌شود که عملکرد این بانک در زمینه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه قابل توجه و در میان سایر بانک‌ها رتبه اول را داراست. در سال گذشته یک میلیون و ۱۸۴ هزار و ۶۸۴ نفر از بانک ملی ایران تسهیلات قرض‌الحسنه به مبلغ ۲۰ هزار و ۱۱۸ […]

تاپ خبر۲۴:بانک ملی ایران در حالی چند روز دیگر ۸۵ ساله می‌شود که عملکرد این بانک در زمینه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه قابل توجه و در میان سایر بانک‌ها رتبه اول را داراست.

در سال گذشته یک میلیون و ۱۸۴ هزار و ۶۸۴ نفر از بانک ملی ایران تسهیلات قرض‌الحسنه به مبلغ ۲۰ هزار و ۱۱۸ میلیارد و ۱۶۶ میلیون ریال دریافت کردند.

این بانک در مدت مذکور بالغ بر ۵ هزار و ۸۷۴ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه، حدود ۳ هزار و ۳۳۷ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه کارگشایی، بیش از ۲ هزار و ۳۲۱ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه خوداشتغالی، حدود یک هزار و ۹۹ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه رفع احتیاجات ضروری و بیش از یک هزار و ۸۰۸ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه مشاغل خانگی پرداخت کرده است.

در این مدت همچنین ۶۵۲ هزار و ۵۳۰ نفر از تسهیلات قرض‌الحسنه بانک کارگشایی و ۱۸۰ هزار و ۵۴۲ هزار  نفر از جوانان کشور از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه بانک ملی ایران بهره‌مند شدند.

بانک ملی ایران در مدت مذکور همچنین حدود ۳۷۷ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه تأمین مسکن، بالغ بر ۱۹۸ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه درمان بیماری، بالغ بر ۵۵ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه به جانبازان و خانواده شهداء، حدود ۲۸ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و بالغ بر ۷ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه دانشجویی پرداخت کرده است.