تاپ خبر۲۴: ساختمان های ستادی و شعب بانک ملی ایران که بسیاری از آنها قدمت تاریخی و ارزش میراث فرهنگی دارند، به مرور و با حداکثر توان مورد بازسازی یا بهسازی قرار می گیرند. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک اکنون حدود ۳۳۰۰ شعبه در سراسر کشور دارد که […]

تاپ خبر۲۴: ساختمان های ستادی و شعب بانک ملی ایران که بسیاری از آنها قدمت تاریخی و ارزش میراث فرهنگی دارند، به مرور و با حداکثر توان مورد بازسازی یا بهسازی قرار می گیرند.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک اکنون حدود ۳۳۰۰ شعبه در سراسر کشور دارد که به دلیل وسعت، پراکندگی و قدمت، امکان بازسازی و بهسازی همه آنها در یک دوره مشخص وجود ندارد، اما این عملیات طی یک پروسه میان مدت در حال انجام است.

در شرایط کنونی، این واحدها دسته بندی شده و بنا به اولویت های مشخص شده، عملیات بهسازی و نوسازی در آنها انجام می شود.

پرهیز از اعمال سلیقه، توجه به منابع مالی موجود، زیباسازی و در اولویت قرار گرفتن نحوه خدمت رسانی به مشتری، مهمترین پارامترهای در نظر گرفته شده در این عملیات است.

از دیگر اقدامات برای نوسازی ساختمان ها و واحدهای بانک ملی ایران، فراهم سازی شرایط استفاده از ظرفیت های قانونی و توان بخش خصوصی برای نوسازی واحدهای دارای ارزش افزوده است.

پیش از این نیز اعلام شده بود که در راستای بهسازی وضعیت ظاهری شعب بانک ملی ایران، شعب این بانک تا حد امکان به صورت چهره به چهره میان متصدیان امور بانکی با مشتریان چیدمان خواهد شد.

بر اساس برند بوک بانک ملی ایران که در دست تدوین است و به زودی عملیاتی خواهد شد، تغییرات قابل توجهی در چیدمان شعب، شکل تابلوها و نحوه ارتباط گیری با مشتریان ایجاد می شود.

بانک ملی ایران با داشتن حدود ۳۳۰۰ شعبه و واحد در داخل کشور، بزرگترین شبکه ارائه خدمات بانکی کشور را در اختیار دارد.