تاپ خبر۲۴:با حکم رییس‌جمهور، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت شد. نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریس‌جمهور، به عنوان سخنگوی دولت منصوب شد.

تاپ خبر۲۴:با حکم رییس‌جمهور، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت شد.

نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریس‌جمهور، به عنوان سخنگوی دولت منصوب شد.