تاپ خبر۲۴:نوآوری درکسب وکار،مشتری مداری دردنیای امروزباتوجه به زمان کم وسهولت دردسترسی به خریدفقط با فروشگاههای اینترنتی به راحتی امکان پذیر می شود به گزارش خبرنگارمادراین راستاطی همایشی باحضورمدیران ارشد ومشتریان گروه سرمایه گذاری سادات گروپ کیش دربرج میلادتهران ازفروشگاه اینترنتی کالالند رونمایی گردید. مدیرعامل فروشگاه اینترنتی کالالند هدف ازراه اندازی این فروشگاه اینترنتی رااعتمادسازی […]

تاپ خبر۲۴:نوآوری درکسب وکار،مشتری مداری دردنیای امروزباتوجه به زمان کم وسهولت دردسترسی به خریدفقط با فروشگاههای اینترنتی به راحتی امکان پذیر می شود
به گزارش خبرنگارمادراین راستاطی همایشی باحضورمدیران ارشد ومشتریان گروه سرمایه گذاری سادات گروپ کیش دربرج میلادتهران ازفروشگاه اینترنتی کالالند رونمایی گردید.
مدیرعامل فروشگاه اینترنتی کالالند هدف ازراه اندازی این فروشگاه اینترنتی رااعتمادسازی ومشتری مداری عنوان کردوافزودماباایجاداین فروشگاه می خواهیم به مشتریان بهترین خدمات رابدهیم که میتوان ارسال رایگان،سیستم پاسخگویی آنلاین،قیمت مناسب،دادن اطلاعات کامل درخصوص محصول وگارانتی معتبروخدمات رامهمترین نقاط قوت این فروشگاه برشمرد.

مهندس تقی زاده گفت:درحال حاضرفروشگاه کالالند۳هزار کالا راپوشش می دهدکه درآینده نزدیک این تعدادافزایش پیدامی کندوباتوجه به رقابتی که دراین عرصه است می خواهیم دریکی ،دوسال آینده جزبهترینهای تجارت الکترونیک باشیم.

درادمه این مراسم خانم ابراهیمی وآقای دیبا مدیراجرایی وداخلی این فروشگاه درخصوص دسترسی وفناوری سایت سخنانی راایرادنمودندودرپایان باحضور عمادوزعی رییس هیت مدیره،مهندس حمیدنوری مدیرعامل شرکت رخ آذین رویا،مهندس رضااصلانی مدیراداری مالی شرکت سادات گروپ کیش ومهندس تقی زاده کیک رونمایی بریده شدوازتعدای ازشرکتهای همکارومشتریان تقدیربعمل آمد.