تاپ خبر۲۴: مشاور مدیرعامل در امور بازاریابی و شعب، گفت: حمایت بانک شهر در امور فرهنگی توانمندی این بانک را به منصه ظهور رساند. به گزارش تاپ خبر۲۴ از مرکز ارتباطات و روابط‌عمومی بانک شهر، دکتر علیرضا آذری مشاور مدیرعامل در امور بازاریابی و شعب، با تاکید بر این ‌که انتقال مجموعه نمایشگاهی از تهران […]

تاپ خبر۲۴: مشاور مدیرعامل در امور بازاریابی و شعب، گفت: حمایت بانک شهر در امور فرهنگی توانمندی این بانک را به منصه ظهور رساند.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از مرکز ارتباطات و روابط‌عمومی بانک شهر، دکتر علیرضا آذری مشاور مدیرعامل در امور بازاریابی و شعب، با تاکید بر این ‌که انتقال مجموعه نمایشگاهی از تهران به خارج از شهر، بهترین کار ممکن بوده است، گفت: اقدام شهرداری تهران و بانک شهر بسیار خلاقانه و پسندیده بود.

مدیرعامل صندوق ذخیره کارکنان بانک شهر، با بیان این ‌که ارایه خدمات و امکانات رفاهی به شهروندان از سوی شهرداری و بانک شهر، رضایتمندی بالای ۹۷درصدی آنان را رقم زده است، افزود: حمایت بانک شهر در امور فرهنگی توانمندی این بانک را به منصه ظهور رساند.

آذری، خاطرنشان کرد: با توجه به این ‌که مکان نمایشگاه کتاب جدید بود، اما هیچ نوع مشکلی در ارایه خدمات از سوی بانک شهر به شهروندان رخ نداد.