تاپ خبر۲۴: سازمان تأمین اجتماعی با درک شرایط ویژه کشور، تمام تدابیر لازم را برای ایفای وظایف ملی و ذاتی خود اتخاذ خواهد کرد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکتر سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان مطلب فوق در نشست شورای معاونین این سازمان، افزود: با […]

تاپ خبر۲۴: سازمان تأمین اجتماعی با درک شرایط ویژه کشور، تمام تدابیر لازم را برای ایفای وظایف ملی و ذاتی خود اتخاذ خواهد کرد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکتر سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان مطلب فوق در نشست شورای معاونین این سازمان، افزود: با توجه به برقراری مجدد تحریم های یکجانبه و ظالمانه آمریکا و فشارهای اقتصادی ناشی از آن، مهمترین جهت گیری سازمان در این شرایط، تلاش برای افزایش نسبی توان سازمان در مقابله با ریسک ها و خطراتی است که زندگی، معیشت و سلامت بیمه شدگان و مستمری بگیران را تهدید می کند.

وی با اشاره به تجارب جهانی و ملی در زمینه کارکردهای نظام رفاه و تأمین اجتماعی به هنگام وقوع بحران ها و فشارهای اقتصادی، افزود: حمایت از بازنگری واقع بینانه در نظام دستمزد نیروی کار، حداکثر انعطاف در تسهیل شرایط کسب و کار برای کارآفرینان، حرکت به سوی ایجاد تناسب هرچه بیشتر میان سطح پرداخت مستمری ها با نرخ صعودی تورم و تدارک بسته های کمک های مالی و غیرنقدی برای مساعدت به اقشاری از بازنشستگان و مستمری بگیران، از جمله تدابیری است که در چنین شرایطی در دستور کار قرار می گیرد.

دکتر نوربخش با اشاره به اهمیت قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران و مشکلات مربوط به تأمین منابع مالی آن از سوی دولت، اضافه کرد: با وجود تمامی مشکلات موجود، این سازمان آمادگی دارد تا به محض تأمین مرحله ای بودجه مورد نیاز، نسبت به عملیاتی کردن قانون همسان سازی حقوق و مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران در چارچوبی شفاف اقدام نماید.

دکتر نوربخش افزود: سازمان تأمین اجتماعی نه به خزانه کشور متصل است و نه به درآمدهای نفتی، بلکه بیش از ٨٠ درصد از درآمد موردنیاز برای ارائه خدمات درمانی به نیمی از جمعیت کشور و پرداخت مستمری ماهیانه به بیش از سه میلیون نفر و منابع لازم برای دیگر خدمات خود را از محل دریافت حق بیمه ها از بیمه شدگان و کارفرمایان (و به عبارتی از کارگاه های مشمول قانون کار و بیمه شدگان اختیاری) تأمین می کند. بنابراین ارتباط معناداری میان رونق اقتصاد ملی، توسعه اقتصادی و رشد سرمایه گذاری اشتغال زا، با پایداری منابع و کارآمدی خدمات تأمین اجتماعی وجود دارد.

دکتر نوربخش تأکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی در صفوف مقدم حمایت از نیمی از جمعیت مولد کشور از یک سو و نیز تحت تأثیر فشارهای وارده براقتصاد ملی از سوی دیگر، نیازمند توجه و پشتیبانی همه قوای کشور است.

وی ضمن اشاره به حمایت جدی دولت و مجلس محترم از سازمان تأمین اجتماعی در چارچوب برنامه ششم توسعه و تصویب قانون مربوط به بازپرداخت بخشی از مطالبات انباشته سازمان از نهاد دولت، افزود: نگاه ملی و فراجناحی به جایگاه سازمان تأمین اجتماعی و درک هرچه عمیق تر از موقعیت و نقش آن در تداوم ثبات و امنیت روانی جامعه، ایجاب می کند هرگونه تصمیمات کلان اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور، باتوجه به نتایج و آثار آن بر حوزه رفاه و تأمین اجتماعی و زندگی مشترکان صندوق های بازنشستگی به ویژه و در رأس آنها بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی اتخاذ و پیگیری شود.

دکتر نوربخش، در پایان بر ضرورت تداوم روحیه امید و اعتماد در میان بیش از ۴٢ میلیون بیمه شده اصلی و خانواده های آنها و نیز جامعه بازنشستگان و مستمری بگیران، از طریق تقویت اقتدار و کارآمدی سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد و از مدیران و کارکنان خدوم این سازمان در سراسر کشور درخواست نمود با عزمی راسخ تر در مسیر ایفای وظایف خود و جلب رضایت کارگران و بیمه شدگان، بازنشستگان و مستمری بگیران و نیز جامعه شریف کارفرمایان و کارآفرینان بکوشند.