تاپ خبر۲۴:تعداد ۳ هزار و ۱۰۲ قطعه نقشه فرش، دو آلبوم نقشه فرش وتعدادی عکس از طرح های قدیمی فرش ایرانی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی منتقل شد.  این اسناد درقطع های آ چهار(A4) تا ۱۰۰*۱۲۰ از سوی شرکت سهامی فرش ایران به این سازمان منتقل شده است. اطلاعات دقیق و کامل این اسناد […]

تاپ خبر۲۴:تعداد ۳ هزار و ۱۰۲ قطعه نقشه فرش، دو آلبوم نقشه فرش وتعدادی عکس از طرح های قدیمی فرش ایرانی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی منتقل شد.

 این اسناد درقطع های آ چهار(A4) تا ۱۰۰*۱۲۰ از سوی شرکت سهامی فرش ایران به این سازمان منتقل شده است. اطلاعات دقیق و کامل این اسناد پس از انجام عملیات فهرست نویسی منتشر شده و در اختیار پژوهشگران این صنعت قرار می گیرد.

گفتنی است این اسناد بر اساس تفاهم نامه امضاء شده بین سازمان اسناد و کتابخانه ملی و شرکت سهامی فرش ایران منتقل شده است.