شورای پول و اعتبار با هدف کنترل و محدود کردن سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری در دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود و هدایت آن‌ها به ایفای هر چه مؤثرتر نقش واسطه‌گری وجوه، «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت مؤسسات اعتباری» را مورد بازنگری و اصلاح قرار داد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی […]

شورای پول و اعتبار با هدف کنترل و محدود کردن سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری در دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود و هدایت آن‌ها به ایفای هر چه مؤثرتر نقش واسطه‌گری وجوه، «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت مؤسسات اعتباری» را مورد بازنگری و اصلاح قرار داد.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این راستا موسسات مکلف شدند، فرم محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت را به صورت ماهانه تهیه و به صورت برخط، در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
همچنین در راستای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بخشنامه سال گذشته ریاست‌کل بانک مرکزی در این رابطه، مؤسسات اعتباری می‌بایست ظرف مدت سه‌سال از تاریخ ابلاغ، حداقل هر سال ۳۳ درصد از مازاد دارایی‌های ثابت خود را تا رسیدن به حد مقرر در این دستورالعمل (۷۵ درصد) واگذار کنند.