تاپ خبر۲۴: دوازدهمین جلسه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با حضور شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد و مدیران و کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از شادا ، در این نشست که به منظور بررسی و […]

تاپ خبر۲۴: دوازدهمین جلسه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با حضور شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد و مدیران و کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از شادا ، در این نشست که به منظور بررسی و اصلاح روش ها، مقررات و قوانین، طرح های واگذاری، خرید کالا و خدمت دستگاههای اجرایی کشور برگزار شد، مواردی از مصوبه پیشنهادی کمیسیون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مورد بررسی اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت.
در این نشست برخی از پیشنهادات و اصلاحات مورد نظر در خصوص واگذاری طرح های قابل واگذاری دستگاهها و همچنین خرید کالا و خدمات اعمال و مقرر شد مصوبه مورد نظر پس از اعمال اصلاحات و تغییرات به هیات دولت ارسال شود.