تاپ خبر۲۴: بانک پارسیان با بهره برداری از فضای پسابرجام و به منظور ارتقای سطح دانش حرفه ای همکاران شبکه بانکی ، اقدام به برگزاری نشست تخصصی چالش های تبدیل و رویکرد به کارگیری IFRS برای بنگاه های ایرانی با حضور دو تن از صاحبنظران برجسته جهانی در این حوزه ، کرد . به گزارش […]

تاپ خبر۲۴: بانک پارسیان با بهره برداری از فضای پسابرجام و به منظور ارتقای سطح دانش حرفه ای همکاران شبکه بانکی ، اقدام به برگزاری نشست تخصصی چالش های تبدیل و رویکرد به کارگیری IFRS برای بنگاه های ایرانی با حضور دو تن از صاحبنظران برجسته جهانی در این حوزه ، کرد .

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک پارسیان ، ورود به عرصه های جهانی رقابت در حوزه پولی و مالی و به طور مشخص بانکی ، مستلزم آگاهی و تسلط بر حوزه های تخصصی بوده و اکنون که در فضای پسابرجام امکان تعاملات و برقراری ارتباطات بین بانکی در سطح جهانی فراهم آمده ، ضرورت به روز رسانی دانش تخصصی بیش از پیش می نماید . در همین راستا نشست تخصصی “چالش های تبدیل و رویکرد به کارگیری IFRS برای بنگاه های ایرانی” با میزبانی از دو تن از صاحبنظران برجسته این حوزه ، اندرو بیکنن ، مدیر بخش جهانی IFRS موسسه حسابرسیBDO و وین بسفورد ، شریک موسسه BDO و پیشرو در حوزه IFRS در استرالیا ، و با حضور معاون مالی و مدیران بانک پارسیان ، مدیران ارشد و نمایندگان بانک های دولتی و خصوصی، در سالن اجتماعات بانک پارسیان برگزارشد.