جلسه نوبتی شورای عالی اقتصادی به ریاست حامدکرزی، قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. به گزارش سایت خبری تاپ خبر۲۴ به نقل ازخبرگزاری آوا، وزیر اقتصاد طرز العمل شورای عالی اقتصادی را در جلسه مطرح و خاطر نشان کرد: این طرز العمل در مشوره با اعضای دارالانشاء شورای عالی اقتصادی درچهار فصل […]

جلسه نوبتی شورای عالی اقتصادی به ریاست حامدکرزی، قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.

به گزارش سایت خبری تاپ خبر۲۴ به نقل ازخبرگزاری آوا، وزیر اقتصاد طرز العمل شورای عالی اقتصادی را در جلسه مطرح و خاطر نشان کرد: این طرز العمل در مشوره با اعضای دارالانشاء شورای عالی اقتصادی درچهار فصل و هشت ماده به شمول؛ احکام عمومی، مبنی، اصطلاحات، ترکیب شورا، وظایف و صلاحیت های شورا، دارالانشاء و احکام متفرقه تدوین گردیده است.

شورای عالی اقتصادی پس از بحث و بررسی این طرزالعمل، در ترکیب شورا علاوه بر معاونین ریاست جمهوری، پنج تن اعضای کابینه، رئیس بانک مرکزی، سه تن استادان دانشکده های اقتصاد دانشگاه های کشور، دو نماینده اتاق های تجارت، صنایع و دو تن نماینده اتحادیه صنعت کاران، عضویت روسای کمیسیون های اقتصادی ولسی جرگه و مشرانو جرگه جمهوری اسلامی افغانستان را در شورای عالی اقتصادی تصویب و طرزالعمل متذکره را پس از یکسری تصحیحات مورد تائید قرار داده و وزیر اقتصاد را موظف نمود تا این طرزالعمل را با اعضای دارالانشاء طبق تذکر جلسه تصحیح و نهائی کند و در جلسه بعدی شورای عالی اقتصادی گزارش خود را ارائه دهد.