تاپ خبر۲۴:تا پایان تیرماه سال جاری تعداد ۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۹۷ صفحه از منابع اولویت دار سازمان اسنادو کتابخانه ملی دیجیتالی شدند. ۱۰ میلیون و ۲۹ هزار و ۳۶ صفحه نسخه خطی، ۲ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۷۶۴ صفحه کتاب چاپی نفیس، ۱ میلیون و ۷۴۸ هزار و ۴۳۴ صفحه پایان نامه، […]

تاپ خبر۲۴:تا پایان تیرماه سال جاری تعداد ۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۹۷ صفحه از منابع اولویت دار سازمان اسنادو کتابخانه ملی دیجیتالی شدند.

۱۰ میلیون و ۲۹ هزار و ۳۶ صفحه نسخه خطی، ۲ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۷۶۴ صفحه کتاب چاپی نفیس، ۱ میلیون و ۷۴۸ هزار و ۴۳۴ صفحه پایان نامه، ۱ میلیون و ۳۳۷ و ۸۶۴ صفحه کتاب چاپس سنگی، ۱ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۳۹۹ صفحه کتاب چاپی کودکان،  ۳۶ هزار و ۵۹۸ صفحه از سایر کتاب های چاپی و  ۳۸۷ هزار و ۳۵۱ صفحه مربوط به آلبوم بیوتات، پیایندها، چاپ سربی، روزنامه، سند خطی، عکس، سند آرشیوی و اعلامیه دیجیتالی شده است. این تعداد منبع دیجیتالی شده مربوط به ۱۰۳ هزار و ۹۳۹  منبع می شود.

گفتنی است در راستای دیجیتال سازی منابع و مجموعه سازی کتابخانه دیجیتال، خطی و مشی مجموعه سازی کتابخانه دیجیتال و به منظور حفاظت و نگه­داری میراث مستند، اولویت­بندی تبدیل منابع، ایجاد سامانه جامع و هوشمند برای ارائه خدمات اطلاع رسانی، گسترش اطلاعات و معرفی پیشینه فرهنگی کشور در سطح بین­المللی تدوین شده است.