تاپ خبر۲۴: بانک شهر، نرخ سود انواع سپرده‌های ارزی خود را اعلام کرد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، این بانک، جدول نرخ سود و تعرفه بستن انواع سپرده های ارزی با منشاء اسکناسو همچنین نرخ سود سپرده های ارزی با منشا خارجیرا اعلام کرد. بر این اساس، جدول […]

تاپ خبر۲۴: بانک شهر، نرخ سود انواع سپرده‌های ارزی خود را اعلام کرد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، این بانک، جدول نرخ سود و تعرفه بستن انواع سپرده های ارزی با منشاء اسکناسو همچنین نرخ سود سپرده های ارزی با منشا خارجیرا اعلام کرد.

بر این اساس، جدول نرخ سود انواع سپرده‌های ارزی به شرح زیر است:

bank