تاپ خبر۲۴: نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری بانک مسکن در سال ۱۳۹۵ حداکثر ۳درصد اعلام شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک مسکن،نرخ حق الوکاله این بانک به میزان حداکثر ۳ درصد در سال جاری در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و با توجه به سقف تعیین شده […]

تاپ خبر۲۴: نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری بانک مسکن در سال ۱۳۹۵ حداکثر ۳درصد اعلام شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک مسکن،نرخ حق الوکاله این بانک به میزان حداکثر ۳ درصد در سال جاری در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و با توجه به سقف تعیین شده در بسته سیاستی و نظارتی نظام بانکی کشور تعیین شده است.
گفتنی است حق الوکاله مبلغی است که بانک ها در چارچوب بانکداری اسلامی و بدون ربا در قبال به کارگیری منابع سپرده گذاران از آنها دریافت می کنند و درصورتی که درآمدهای ناشی از به کارگیری سپرده های مشتریان نزد بانک از سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران بیشتر شود مابه التفاوت آن نیز پرداخت می شود.