تاپ خبر۲۴:نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری بانک مسکن در سال ۱۳۹۴ حداکثر ۲/۵درصد اعلام شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک مسکن،نرخ حق الوکاله این بانک به میزان حداکثر ۲/۵ درصد در سال جاری در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و با توجه به سقف تعیین […]

تاپ خبر۲۴:نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری بانک مسکن در سال ۱۳۹۴ حداکثر ۲/۵درصد اعلام شد.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک مسکن،نرخ حق الوکاله این بانک به میزان حداکثر ۲/۵ درصد در سال جاری در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و با توجه به سقف تعیین شده در بسته سیاستی و نظارتی نظام بانکی کشور تعیین شده است.
گفتنی است حق الوکاله مبلغی است که بانک ها در چارچوب بانکداری اسلامی و بدون ربا در قبال به کارگیری منابع سپرده گذاران از آنها دریافت می کنند و درصورتی که درآمدهای ناشی از به کارگیری سپرده های مشتریان نزد بانک از سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران بیشتر شود مابه التفاوت آن نیز پرداخت می شود.