تاپ خبر۲۴: نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری بانک ملی ایران در سال ۹۵ اعلام شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، بر این اساس نرخ حق الوکاله دریافتی بانک ملی ایران از سپرده گذاران در سال آینده، ۵ر۲ درصد تعیین شده است. حق الوکاله مذکور […]

تاپ خبر۲۴: نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری بانک ملی ایران در سال ۹۵ اعلام شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، بر این اساس نرخ حق الوکاله دریافتی بانک ملی ایران از سپرده گذاران در سال آینده، ۵ر۲ درصد تعیین شده است.
حق الوکاله مذکور شامل هزینه های به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار مشتریان در امور اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری های اقتصادی بانک می باشد.
بر اساس این گزارش، اجرای این موضوع با توجه به اصول قانون بانکداری بدون ربا و رابطه حاکم بین وکیل و موکل در این قانون صورت می گیرد.