تاپ خبر۲۴ : نرخ حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک سپه در سال آینده ۳ درصد تعیین شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه؛ نرخ حق الوکاله سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، بر اساس مصوبه اعضای هیئت مدیره بانک سپه، برای سال مالی ۱۳۹۷ به میزان […]

تاپ خبر۲۴ : نرخ حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک سپه در سال آینده ۳ درصد تعیین شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه؛ نرخ حق الوکاله سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، بر اساس مصوبه اعضای هیئت مدیره بانک سپه، برای سال مالی ۱۳۹۷ به میزان ۳ درصد تعیین شد.