تاپ خبر۲۴:با استفاده از سامانه الکترو نیکی بانک کشاورزی، نخستین واریزی خرید تضمینی گندم در سال جاری در مدیریت شعب این بانک در منطقه جنوب کرمان با موفقیت انجام شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک کشاورزی، پیش از این دکتر مرتضی شهید زاده رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل این بانک، از اختصاص مبلغ […]

تاپ خبر۲۴:با استفاده از سامانه الکترو نیکی بانک کشاورزی، نخستین واریزی خرید تضمینی گندم در سال جاری در مدیریت شعب این بانک در منطقه جنوب کرمان با موفقیت انجام شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک کشاورزی، پیش از این دکتر مرتضی شهید زاده رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل این بانک، از اختصاص مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای خرید تضمینی گندم در سال جدید خبر داد.

بر اساس این گزارش، دکتر علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، نیز اعلام کرد: به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر در زمینه انجام عملیات خرید،در سالجاری خرید تضمینی گندم با عاملیت بانک کشاورزی انجام می‌شود.وی پیش تر از ایجاد سامانه‌ بانک کشاورزی برای خرید تضمینی گندم و رفاه حال گندم‌کاران خبرداده بود.

گفتنی است با استفاده از سامانه مذکور نخستین واریز خرید نقدی گندم در مدیریت شعب بانک کشاورزی در منطقه جنوب کرمان با موفقیت انجام شد.