تاپ خبر۲۴:نخستین ال سی از طریق سوییفت برای بخش خصوصی از سوی بانک صنعت و معدن باز شده و اقدامات اساسی این بانک برای تعاملات جهانی به طور رسمی آغاز شد. گفتنی است در نخستین روز اجرایی شدن برجام ، بازگشایی١۴ فقره ال سی به مبلغ ١٠٠میلیون یورو نیز از سوی این بانک صورت گرفته […]

تاپ خبر۲۴:نخستین ال سی از طریق سوییفت برای بخش خصوصی از سوی بانک صنعت و معدن باز شده و اقدامات اساسی این بانک برای تعاملات جهانی به طور رسمی آغاز شد.

گفتنی است در نخستین روز اجرایی شدن برجام ، بازگشایی١۴ فقره ال سی به مبلغ ١٠٠میلیون یورو نیز از سوی این بانک صورت گرفته و علاوه بر این اولین قرارداد تامین مالی پساتحریم به مبلغ ١۵٠ میلیون دلار جهت خرید ١۵٠ هزار تن ریل راه آهن بین بانک صنعت و معدن و اگزیم بانک هند امضا شده است.
خاطر نشان می سازد ، سوئیفت یا جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی ، برای ارسال و دریافت پیام های مربوط به نقل و انتقالات ارزی بانک های داخل و خارج کشور مورد استفاده قرار می گیرد.
در حال حاضر بیش از ٩هزار و ٧٠٠بانک و موسسه مالی از ٢٠٩ کشور جهان در شبکه سوئیفت عضویت دارند.