تاپ خبر۲۴:با حکم رئیس‌جمهور، محمدعلی نجفی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شد. محمدعلی نجفی با حکم رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شد. وی در لیست وزرای پیشنهادی دولت یازدهم به مجلس نتوانست رأی اعتماد نمایندگان را برای وزارت آموزش و پرورش کسب کند. نجفی  وزیر فرهنگ و […]

تاپ خبر۲۴:با حکم رئیس‌جمهور، محمدعلی نجفی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شد.

محمدعلی نجفی با حکم رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شد.

وی در لیست وزرای پیشنهادی دولت یازدهم به مجلس نتوانست رأی اعتماد نمایندگان را برای وزارت آموزش و پرورش کسب کند.

نجفی  وزیر فرهنگ و آموزش عالی در کابینه های شهید باهنر،  آیتﷲ مهدوی کنی و موسوی و نیز وزیر آموزش و پرورش در کابینه های موسوی و هاشمی رفسنجانی بوده است.

منبع:خبرگزاری فارس