تاپ خبر۲۴: روابط عمومی بانک ملت در یازدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی، در دو بخش حائز رتبه های اول و سوم شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملت، در یازدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی که به پاس ارج نهادن به تلاش های روابط عمومی های کشور در عرصه فرهنگ مکتوب […]

تاپ خبر۲۴: روابط عمومی بانک ملت در یازدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی، در دو بخش حائز رتبه های اول و سوم شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملت، در یازدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی که به پاس ارج نهادن به تلاش های روابط عمومی های کشور در عرصه فرهنگ مکتوب و به همت انجمن متخصصان روابط عمومی برگزار شد، روابط عمومی بانک ملت در بخش تیزر رتبه نخست و در بخش سرمقاله رتبه سوم را در سطح ملی کسب کرد.
در همین راستا، دبیرخانه انجمن متخصصان ایران با اعطای لوح سپاس و تندیس جشنواره، از روابط عمومی بانک ملت، تجلیل کرد.