تاپ خبر۲۴:بانک‌پاسارگاد موفق شد در رتبه‌بندی برندهای برتر بانکی که توسط نشریه معتبر بنکر انجام شد، در بین ۵۰۰ برند بانکی برتر جهان قرار گیرد. بر اساس ارزیابی گزارش مالی سال ۲۰۱۴ بانک‌ها که توسط نشریه معتبر بنکر، جهت انتخاب ۵۰۰ برند بانکی برتر جهان، انجام شده‌است، بانک‌پاسارگاد موفق شد به عنوان تنها بانک ایرانی، […]

تاپ خبر۲۴:بانک‌پاسارگاد موفق شد در رتبه‌بندی برندهای برتر بانکی که توسط نشریه معتبر بنکر انجام شد، در بین ۵۰۰ برند بانکی برتر جهان قرار گیرد.
بر اساس ارزیابی گزارش مالی سال ۲۰۱۴ بانک‌ها که توسط نشریه معتبر بنکر، جهت انتخاب ۵۰۰ برند بانکی برتر جهان، انجام شده‌است، بانک‌پاسارگاد موفق شد به عنوان تنها بانک ایرانی، در رتبه ۳۲۸ جهان قرار گیرد.
بر اساس این خبر، در این رقابت نشریه بنکر، ارزش خدمات موسسات مالی را در سراسر جهان بر اساس روش Royalty Relief محاسبه کرده که بانک پاسارگاد، در اولین حضور خود در این رقابت موفق به کسب جایگاه ۳۲۸ در بین ۵۰۰ برند بانکی برتر شد.