تاپ خبر۲۴:موسسه مالی و اعتباری کوثر در میان تعداد زیادی از سازمان‌ها و دستگاه‌های عمومی و دولتی موفق به کسب رتبه برتر به عنوان سازمان پیشرو در حوزه سلامت مالی و اداری معرفی شد . در پایان همایش ملی “سلامت سلامت مالی و اداری”  با حضور تعداد زیادی از دستگاه‌های عمومی، دولتی و اقتصادی موسسه […]

تاپ خبر۲۴:موسسه مالی و اعتباری کوثر در میان تعداد زیادی از سازمان‌ها و دستگاه‌های عمومی و دولتی موفق به کسب رتبه برتر به عنوان سازمان پیشرو در حوزه سلامت مالی و اداری معرفی شد .

در پایان همایش ملی “سلامت سلامت مالی و اداری”  با حضور تعداد زیادی از دستگاه‌های عمومی، دولتی و اقتصادی موسسه مالی و اعتباری کوثر به عنوان سازمان پیشرو در حوزه سلامت مالی و اداری معرفی گردید.
بر اساس این گزارش، بررسی عملکرد موسسه طی سالهای ۹۱و۹۰ در حوزه تهیه زیر ساخت ها و پیشگیری از فساد مالی و اداری سبب شد تا این موسسه به عنوان سازمان برتر معرفی شود.
حمید جم، مدیر برنامه ریزی و تحول موسسه مالی و اعتباری کوثر اظهار داشت: کوچک سازی، هوشمند سازی و شفاف سازی به ویژه در حوزه مالی و اداری از اقداماتی است که در موسسه کوثر انجام شده و موجب دسترسی آسان مردم برای دریافت خدمات و همچنین حذف بروکراسی‌های اداری در شبکه خدمات بانکی کوثر را فراهم  نموده است.

وی با بیان اینکه موسسه مالی و اعتباری کوثر در ادامه فرآیند توسعه ای سازمان تهیه زیر ساخت های سلامت مالی و اداری را با جدیت پیگیری می نماید، گفت: این همایش با حضور سازمان های داوطلب در این حوزه برگزار شد و حضور داوطلبانه موسسه مالی و اعتباری کوثر نشان دهنده اعتماد به نفسی است که به دلیل اقدامات انجام شده طی دو سال اخیر به دست آمده است.