رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در پنجمین جلسه هیات امنای موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی و مراسم معارفه دکتر شهرام غفاری رئیس جدید این موسسه گفت: جایگاه سازمان تامین اجتماعی در جامعه اثرگذار است و موسسه عالی پژوهش این سازمان به عنوان نهادی پژوهشی و آموزشی باید به درستی و با درایت مدیریت شود. […]

رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در پنجمین جلسه هیات امنای موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی و مراسم معارفه دکتر شهرام غفاری رئیس جدید این موسسه گفت: جایگاه سازمان تامین اجتماعی در جامعه اثرگذار است و موسسه عالی پژوهش این سازمان به عنوان نهادی پژوهشی و آموزشی باید به درستی و با درایت مدیریت شود.
موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی می تواند در مطالعات و سیاستگذاری حوزه سلامت پیشرو باشد.

به گزارش تاپ خبر ۲۴ به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، دکتر عباس کبریایی زاده رئیس هیات مدیره سازمان در این مراسم، با تبریک این انتصاب تاکید کرد: با توجه به سوابق گذشته دکتر غفاری ، میتوان پویایی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی را شاهد بود و اطمینان دارم این موسسه جایگاه واقعی خود را پیدا می کند.
وی اضافه کرد: در سازمان تامین اجتماعی ظرفیت های پژوهشی فراوانی وجود دارد و این سازمان می تواند در انجام مطالعات سیاست محور و سیاستگذاری های موثر در حوزه سلامت پیشرو باشد.
رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: با توجه به زیر ساخت هایی که در حوزه تحقیقات اجتماعی و جامعه شناسی و اقتصاد وجود دارد ، موسسه عالی پژوهش می تواند پل ارتباطی بسیار خوبی برای پژوهش های موثر و کاربردی باشد.
دکتر کبریایی زاده با اشاره به اینکه نزدیک به ۵۰ درصد از نیروهای مولد کشوروهمچنین ۵۰ درصد از بازنشستگان به طور مستقیم با این سازمان سرو کار دارند ؛ افزود: فعالیت در حوزه نیروهای کار گذشته و آتی کشور ، بستر آموزشی خوبی را برای این سازمان فراهم کرده است و موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی میتواند با بهره گیری از این بستر، تحولی در حوزه های پژوهشی ایجاد کند.
رئیس هیات مدیره تامین اجتماعی در ادامه اظهار داشت: باید فعالیت های پژوهشی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی اولویت بندی شود و برنامه ها و عملکرد این موسسه پشتیبان فکری برای تصمیمات اتخاذ شده در این سازمان باشد.

دکتر غفاری، رئیس موسسه عالی پژوهش نیز در این مراسم گفت: موسسه عالی پژوهش ظرفیت های بسیار بالایی برای انجام تحقیقات و پژوهشها دارد که با تلاش های کارکنان این موسسه زیر ساخت های انجام این پژوهشها فراهم شده است.
وی افزود:راه های پیشین ما را به نتایج گذشته می رساند بنابراین برای تغییر و دستاوردهای جدید باید راه های جدیدی را طی کنیم.
رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی تاکید کرد: به زودی برنامه های اجرایی خود را برای موسسه به هیات امنا ارائه می کنیم.