تاپ خبر۲۴: مدیرکل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی ضمن تصریح این مطلب که نقد منصفانه و کارشناسانه هر طرحی دلیلی بر مخالفت با اجرای آن نیست، گفت: مواضع سازمان تامین اجتماعی درخصوص طرح تحول سلامت به هیچ عنوان تغییری نکرده است. امیرعباس تقی پور در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به انتشار ویدیویی از […]

تاپ خبر۲۴: مدیرکل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی ضمن تصریح این مطلب که نقد منصفانه و کارشناسانه هر طرحی دلیلی بر مخالفت با اجرای آن نیست، گفت: مواضع سازمان تامین اجتماعی درخصوص طرح تحول سلامت به هیچ عنوان تغییری نکرده است.

امیرعباس تقی پور در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به انتشار ویدیویی از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در اصفهان و اظهارات وی پیرامون طرح تحول نظام سلامت اظهارکرد: انتشار این ویدوئو گزینشی و تقطیع شده بود. همانطور که بارها از زبان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نقل شده مواضع سازمان تامین اجتماعی در خصوص طرح تحول سلامت به هیچ عنوان تغییری نکرده است.

وی افزود: دکتر نوربخش این طرح را طرح مهم داخلی دولت تدبیر وامید می‌داند و تمام تلاشش را در حمایت از این طرح طی سال‌های اخیر بکار گرفته است.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی ضمن تصریح این مطلب که به هرصورت نقد منصفانه و کارشناسانه هر طرحی دلیلی بر مخالفت با اجرای آن نیست گفت: نقطه نظرات سازمان تامین اجتماعی بارها از سوی مدیران ارشد آن اعلام شده و ما تمام تلاش و امکانات خود را برای موفق شدن طرح مذکور بکار بگرفته ایم، بنابراین بی انصافی است اگر بگوییم تامین اجتماعی قدمی در راستای موفقیت طرح تحول برنداشته و یا اینکه نظرش در این باره تغییر کرده است.

تقی پور تاکید کرد: نقد کارشناسانه ومنصفانه برخی جنبه‌های طرح تحول نظام سلامت، منافاتی با اصل حمایت از آن توسط سازمان و شخص مدیرعامل ندارد.