تاپ خبر۲۴: مهم ترین اولویت درجهت تحقق این موضوع مقابله با افراط گرایی و خشونتی است که منطقه خاورمیانه و ماورای آن را به ویرانی کشانده است. وزیر خارجه کشورمان با ذکر این نکته که ایران مصمم به اجرای کامل وموثر دستور ۲۰۳۰ توسعه پایدار است، تاکید کرد که مهم ترین اولویت درجهت تحقق این […]

تاپ خبر۲۴: مهم ترین اولویت درجهت تحقق این موضوع مقابله با افراط گرایی و خشونتی است که منطقه خاورمیانه و ماورای آن را به ویرانی کشانده است.

وزیر خارجه کشورمان با ذکر این نکته که ایران مصمم به اجرای کامل وموثر دستور ۲۰۳۰ توسعه پایدار است، تاکید کرد که مهم ترین اولویت درجهت تحقق این موضوع مقابله با افراط گرایی و خشونتی است که منطقه خاورمیانه و ماورای آن را به ویرانی کشانده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از یرنا ، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر روز پنجشنبه در نشست موضوعی مجمع عمومی سازمان ملل پیرامون دستیابی به اهداف توسعه پایدار اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران مصمم به اجرای کامل و موثر دستور ۲۰۳۰ توسعه پایدار است.
ظریف اضافه کرد که دولت ایران برغم چالش ها و موانع بسیار از جمله محدودیت ها و تحریم های غیر منصفانه روندی انتقالی را برای دستیابی به اهداف تعیین شده توسعه پایدار آغاز کرده و رویکردی استراتژیک را در این زمینه در پیش گرفته است.
وی افزود که در راستای سیاست های ملی جمهوری اسلامی ایران ،اولویت هایی را برای برخورد با موضوعات عمده ای همچون ریشه کن کردن فقر ، مدیریت پایدار آب ها و سیستم تخلیه فاضلاب ها ، منابع انرژی تجدید پذیر، مسکن ،مبارزه با کویر زدایی وجنگل زدایی، بوجهی که هیچ فرد یا قشری از جامعه به فراموشی سپرده نشود، تعیین کرده است.
وزیر خارجه کشورمان بر این نکته نیز تاکید کرد که اجرای دستور ۲۰۳۰ مستلزم حمایت و همبستگی موثر تری از سوی جامعه جهانی است و سازمان ملل باید در این رابطه نقش حساس هماهنگ کننده را به منظور تقویبت همکاری های بین المللی در جهت توسعه پایدار به عهده بگیرد.
ظریف با اشاره به این که چالش ها و فرصت های مشترکی در تلاش های جمعی منطقه خاورمیانه برای دستیابی به صلح و ثبات وتوسعه وجود دارد افزود که جمهوری اسلامی ایران در همین بستر به تلاش برای تقویت همکاری های خود با کشور های منطقه ای و فرا منطقه ای و با هدف ایجاد چهارچوبی موثر برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در این منطقه ادامه خواهدداد.
ظریف در پایان تاکید کرد که در این راستا مهمترین اولویت تلاش های مشترک جهانی باید مقابله با افراط گرایی و خشونت باشد که خاورمیانه وماورای آن را به ویرانی و آشوب کشانده است.