تاپ خبر۲۴ :طرح بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب از سوی سازمان تامین اجتماعی با هدف حمایت از بخش تولید و اشتغال کشور برای کارگاههای فعال تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی تحت پوشش این سازمان اجرا شده است. به گزارش تاپ خبر۲۴ از سازمان تامین اجتماعی، کارفرمایان خوش حسابی که بر اثر حوادث غیرارادی […]

تاپ خبر۲۴ :طرح بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب از سوی سازمان تامین اجتماعی با هدف حمایت از بخش تولید و اشتغال کشور برای کارگاههای فعال تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی تحت پوشش این سازمان اجرا شده است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از سازمان تامین اجتماعی، کارفرمایان خوش حسابی که بر اثر حوادث غیرارادی مانند آنچه که در حادثه ساختمان پلاسکو رخ داد، سیل، زلزله، تحریم و نوسانات ارزی موفق به پرداخت حق بیمه کارکنان در موعد مقرر نشدند، می توانند برای ارائه درخواست به شعب این سازمان تا ششم اردیبهشت ماه مراجعه کنند.
با توجه به اینکه پذیرش دلایل ابرازی(خشکسالی، سیل، زلزله، تحریم) نیاز به تایید مراجع ذی صلاح برای برخورداری از طرح بخشودگی جرام بیمه ای کارفرمایان دارد، کارفرمایان پس از ارائه درخواست استفاده از این طرح و تایید سازمان تامین اجتماعی، باید تایید دلایل ابرازی را از مراجع ذی صلاح مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت، استانداری، فرمانداری یا بخشداری اخذ و به سازمان تامین اجتماعی ارائه کنند.
خوش حسابی یکی دیگر از شرایط بهره مندی از طرح بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان است و به این مفهوم است که کارفرمایان قبل از ارائه درخواست استفاده از این طرح، ظرف ١٨ ماه باید ۴ماه لیست حق بیمه را به موقع ارسال و پرداخت کرده باشد.
کارفرمایانی که یکجا بدهی خود را پرداخت یا در طول ١٢ماه تقسیط کنند از ١٠٠درصد بخشودگی جرائم برخوردار می شوند.
در صورتی که کارفرمایان در ١٨قسط بدهی خود را پرداخت کنند از ٨۵درصد بخشودگی ، با انتخاب ٢۴قسط از ٧۵درصد بخشودگی بهره مند می شوند.
کارفرمایانی که در ٣٠ یا ٣۶ماه بدهی خود را تقسیط کنند از بخشودگی ۶٠ و ۵٠درصدی برخوردار می شوند.