تاپ خبر۲۴: جواد نکونام پس از قهرمانی تیم استقلال با پوشیدن پیراهنی که تصویر مهدی مهدوی کیا بر روی آن حک شده بود در جشن قهرمانی تیمش شرکت کرد. منیع: شبکه ایران

تاپ خبر۲۴: جواد نکونام پس از قهرمانی تیم استقلال با پوشیدن پیراهنی که تصویر مهدی مهدوی کیا بر روی آن حک شده بود در جشن قهرمانی تیمش شرکت کرد.

منیع: شبکه ایران